в категория:

Това е секцията, чрез която се подават данните за изтегляне на събраните суми по баланс от онлайн транзакции.

Тези данни се използват за прехвърляне на натрупаните средства от портфейлите на организатора към неговата банкова сметка.

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.
  4. Изберете таб Онлайн продажби.
  5. Раздел Начини на изтегляне

За добавяне на нов начини на изтегляне кликнете на оранжевия бутон Добави начини на изтегляне.

След като въведете/редактирате информацията натиснете Добави.