в категория:

Страница Статистики ви дава общ поглед, на потока от приходи и различните оператори за канал каса и канал онлайн. Научи повече за Канали на закупуване и оператори.

 

Може да получите и детайлна информация за потока на приходи за избрано събитие. Научи повече за Статистики за избрано събитие.

 

Статистики

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Статистики.

Можете да получите както информация за всеки канал за закупуване и оператор, така и обобщено за определен времеви период или конкретна дата.

 

Канали и оператори

Раздел Канали и оператори е друг вид графичен показател. Може да навигирате с мишката върху него и да сравните визуално разликите в получините приходи и направените продажби от опратори.

 

Реализация

Раздел Реализация представлява топлинна карта, която визуализра най-силните дни и часове на продажби.

 

Продажби по оператор

Раздел Продажби по оператор предлага ценни данни за това как вашите партньорски сайтове продават или как социалните мрежи и рекламни кампании работят за вас. Заетост на оператори и общия брой продажби. Може да изтеглите CSV файл за допълнителна детайлна информация.

 

 

Разлики във вашите приходи и данните от страница статистики може да се дължи на анулирани продажби, които не са преминали в статус Възстановено плащане. Приходите за продажби със статус Възстановено плащане не се отразяват в общите статистики и общия Баланс.

Научи повече за Възстановяване на плащане и Статус на продажба.