в категория:

Зала

Залите представляват шаблони със скици, в които са подредени седящите места, групирани по сектори с техните настройки. При създаване на предстоящо събитие може да изберете шаблон, от вече създадените.


Създаване на зала

 1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт
 2. Отидете на страница Зали в офис панела
 3. Кликнете на иконата в годния десен ъгъл за създаване на нова зала
 4. Отваря ви се Дизайнер зала

Скицата на залата се чертае в приблизителни пропорции към реалната зала. При визуализация в системата, всяка скица се оразмерява автоматично според наличното място на екрана.


Общ преглед

Вляво се намира лентата с инструменти, а в дясно настройките на работния плот. Всичко, което правите, трябва да се намира в границите на работния плот. Размера на работния плот може да се промени от Настройки на плот

 1. Инструменти за създаване на зала
 2. Работен плот. Елементите извън работния плот няма да се визуализират в системата.
 3. Наименование на зала.
 4. Бутон за запазване на промените
 5. Връщане на направени действия в работния плот – Назад/Напред.
 6. В Сектор излизат всички създадени в работния плот сектори с имената и цветовете, които сте настроили. Може да направите бърза селекция на сектор като кликнете на името. Може да видите капацитет по сектор и общия капацитет на залата, която сте направили.
 7. Промяна на ширина и височина на работния плот.

Инструменти

За да използвате някой от инструментите, трябва да го провлачите от лентата с инструменти към работния плот. 


При добавяне на място или група от места, те биват автоматично селектирани. Можете да използвате мишката или стрелките от клавиатурата ↑←↓→ за да ги наместите спрямо сцената.

 

Настройки на Сцена

Всеки добавен и селектиран елемент на работния плот има допълнителни настройки, които се показват в ляво.

След добавяне и селектиране на Сцена в работния плот можете да:

 1. Промените нейния размер по ширина и височина
 2. Може да и заоблите ръбовете, като ползвате цифри от 0 до 100
 3. Можете да я изтриете от работния плот

Настройки на Регион

Регион е пространство, което съдържа капацитет. Използването на Регион е подходящо за пространства без седящи места.

След добавяне и селектиране на Регион в работния плот можете да:

 1. Добавите наименование на сектор и изберете цвят.
 2. Добавите име на регион.
 3. Въведете капацитет. Максимален брой места, които могат да бъдат продадени от региона.
 4. Промените размера по ширина и височина.
 5. Може да заоблите ръбовете, като ползвате цифри от 0 до 100.
 6. Добавите примерна снимка с изглед от региона към сцената.
 7. Можете да го изтриете от работния плот

На етап създаване на събитие, ценовите категории се определят на база на отделните секторите в избраната зала. Така например, ако ценовата листа на повечето представления е Партер – 10 лв., Балкон 20 лв., то тогава това са двата сектора, които трябва да отделите докато се създавате шаблона на залата.

Секторите се групират по име. При отделяне на нов сектор, винаги първо задаваме неговото име и след това променяме цвета. Ако към момента на задаването на цвят, не сме сменили името на сектора, то той ще се приложи за всички места от стария сектор.


Настройки на седящо място

След добавяне и селектиране на Седящо място в работния плот можете да:

 1. Добавите наименование на сектор и изберете цвят
 2. Добавите номер на ред и номер на място
 3. Изберете особеност
 4. Добавите примерна снимка с изглед от мястото към сцената
 5. Можете да го изтриете от работния плот

Добавяне на Група седящи места

Можете да оптимизирате процеса по добавяне на места, като добавите Група седящи места. Привлачвате Група седящи места в работния плот и изберете броя на редовете и местата на ред.

 1. Изберете колко реда и колко места на ред да добавите наведнъж

Настройки на текст

Може да добавите текст в работния плот, който да служи за ориентир на потребителите, когато навигират във вашата зала.

След добавяне и селектиране на Текст в работния плот можете да:

 1. Напишете, това което искате да се визуализира в работния плот
 2. Да се покаже вертикално или хоризонтално
 3. Можете да нагласите градус на завъртане на полето
 4. Можете да го изтриете от работния плот

Селекция на множество места

Може да селектирате множество места. Задръжте лявото копче на мишката и селектирайте желаните места.