в категория:

Актуализиране на данните за Вашия публичен акаунт

Можете да въвеждате или редактирате следните подробности, разпределени в 3 категории настройки:

 • Главни
 • Онлайн продажби
 • Публичен профил
 1. Уверете се, че сте влезли във Вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.

Главни

в категория Главни можете да промените:

 • Име на профила. Натиснете Промени. Въведете новото име. Натиснете Запази.
 • Линк на профила. Това е системна настройка, която не подлежи на редактиране.

 

Онлайн продажби

в категория Онлайн продажби можете да промените:

 • Данни за обратна връзка от клиентите – е-поща, телефон, линкове за уеб сайт, Фейсбук и Инстаграм.
 • Политики – Вътрешен правилник за допускане до културни мероприятия и други.
 • Данни за фактуриране – име на организация, адрес, ИД номер, ДДС номер, получател. Научи повече за настройки за фактуриране.
 • Начини на изтегляне – възможните начини за изтегляне на средствата, натрупани в платформата. Научи повече за настройки на изтегляне.

 

Публичен профил

в категория Публичен профил можете да промените:

 • Публикуване – плъзнете слайдър бутон, за да промените състоянието на публичния акаунт от публикуван на скрит и обратно.
 • Описание – кратко описание на организатора.
 • Профилна снимка – лого или интериорна/екстериорна снимка
 • Кавър на профил – водеща снимка от зала или друга интериорна/екстериорна снимка.
 • Социални мрежи – водеща снимка от представление или друга интериорна/екстериорна снимка.

 

Интеграции

в категория Интеграции можете да поставите:

 • Проследяващи пиксели – копирайте и поставете ID номерата на вашите проследяващи пиксели от Meta и Google.
 • Лого за онлайн продажби – лого което да се визуализира на чекаут прозореца

Логото за онлайн продажби се визуализира при собствена интеграция или външна препратка към чекаут прозореца.

 

Натиснете Промени на секцията, която искате да редактирате.

След като въведете/редактирате информацията натиснете Запази, Приключване или Добави.