в категория:

Продажбите разполагат с различни видове статуси. Възможностите за всяка продажба, ще бъдат различни в зависимост от нейния статус.

Запознайте се добре с особенностите на всеки статус преди да правите промяна на продажба.

 

Статус Потвърдена

Това са успешно реализирани продажби на каса или онлайн. Избраните места са запазени. Приходите от тези продажби се отразяват в общите статистики и се натрупват в общия Баланс.

За продажби със статус Потвърдена, са налични следните опции:

Ако продажбата е реализирана на каса:

 • Изпрати билет – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията изпраща билета на електронната поща на клиента.
 • Съобщение – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – влизате в режим продажба на каса от където може да направите редакция на местата или друга информация по продажбата. За да завършите редакцията е нужно да натиснете оранжевия бутон Продажба и да завършите операцията.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата.

Ако продажбата е реализирана онлайн:

 • Транзакции – бутона транзакции, ще ви закара до страница Баланс с филтрирани транзакции за тази продажба.
 • Съобщение – опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – онлайн продажбите не могат да бъдат редактирани, но може да влезете в режим продажба на каса, за да видите къде са позиционирани избраните места.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата.

 

Статус Непотвърдена

Това са продажби, за които няма реализирано плащане.

Ако продажбата е реализирана на каса:

 • Изпрати билет – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията изпраща билета на електронната поща на клиента.
 • Съобщение – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – влизате в режим продажба на каса от където може да направите редакция на местата или друга информация по продажбата. За да завършите редакцията е нужно да натиснете оранжевия бутон Продажба и да завършите операцията.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата.

Ако продажбата е реализирана онлайн:

 • Транзакции – бутона транзакции, ще ви закара до страница Баланс с филтрирани транзакции за тази продажба.
 • Съобщение – опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – онлайн продажбите не могат да бъдат редактирани, но може да влезете в режим продажба на каса, за да видите къде са позиционирани избраните места.

 

Статус Анулирана

Продажби, за които местата са освободени. Приходите от тези продажби продължават да се отразяват в статистиките на организатора докато не преминат в статус възстановено плащане.

Ако продажбата е реализирана на каса:

 • Съобщение – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – влизате в режим продажба на каса от където може да направите редакция на местата или друга информация по продажбата. За да завършите редакцията е нужно да натиснете оранжевия бутон Продажба и да завършите операцията.
 • Изтриване – изтриване изцяло на продажбата и премахва приходите от статистики.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата на Възстановена сума или Потвърдена.

Ако продажбата е реализирана онлайн:

 • Транзакции – бутона транзакции, ще ви закара до страница Баланс с филтрирани транзакции за тази продажба.
 • Съобщение – опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – онлайн продажбите не могат да бъдат редактирани, но може да влезете в режим продажба на каса, за да видите къде са позиционирани избраните места.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата на Възстановена сума.

 

Статус Възстановено плащане

Продажби, които са анулирани и плащането за тях е възстановено на клиента. Приходите от тези продажби не се отразяват в статистиките на организатора.

Ако продажбата е реализирана на каса:

 • Съобщение – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – влизате в режим продажба на каса от където може да направите редакция на местата или друга информация по продажбата. За да завършите редакцията е нужно да натиснете оранжевия бутон Продажба и да завършите операцията.
 • Статус – смяна на статуса на продажбата на Потвърдена или Анулирана.

Ако продажбата е реализирана онлайн:

 • Транзакции – бутона транзакции, ще ви закара до страница Баланс с филтрирани транзакции за тази продажба.
 • Съобщение – опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до този клиент.
 • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
 • Редактиране – онлайн продажбите не могат да бъдат редактирани, но може да влезете в режим продажба на каса, за да видите къде са позиционирани избраните места.