в категория:

Каса

Продажби реализирани през канал Каса

Към продажби през канал каса спадат, всички продажби направени в брой на физическа каса на организатора. Възстановяване на плащане за продажби реализирани през канал каса може да бъде осъществено единствено спрямо продажби със статус анулирана. Сумата трябва да бъде възстановена физически на каса на организатора, след идентифициране на клиента и неговата поръчка. Статуса на продажбата трябва да бъде сменен на Възстановено плащане.

Продажбите, за които е възстановена плащане на каса трябва да преминат в статус Възстановено плащане. Приходите за продажби със статус Възстановено плащане не се отразяват в общите статистики.

 

 1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Продажби.
 4. Изберете продажбата, за която желаете да възстановите плащане и натиснете бутона в дясно.
 5. Сменете статуса на продажбата на Анулиране.
 6. Потвърдете операцията.
 7. Възстановете сумата в брой и сменете статуса на Възстановено плащане.

 

Онлайн

Продажби реализирани през канал Онлайн

Към продажби през канал онлайн спадат, всички онлайн продажби направени с Карта, EasyPay, PayPal, Google Pay или Apple Pay. Възстановяване на плащане за продажби реализирани през канал онлайн може да бъде осъществено единствено спрямо продажби със статус анулирана. За да бъде възстановена сумата на тази продажба, статуса на продажбата трябва да бъде сменен на Възстановено плащане.Сумата ще се възстанови автоматично от системата в рамките на 5 работни дни. Приходите за продажби със статус Възстановено плащане не се отразяват в общите статистики и общия Баланс.

 1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Продажби.
 4. Изберете продажбата, за която желаете да възстановите плащане и натиснете бутона в дясно.
 5. Сменете статуса на продажбата на Анулиране.
 6. Изберете причина и напишете съобщение, което клиента ще получи на електронната поща.
 7. Сменете статуса на Възстановено плащане.
 8. Сумата ще се възстанови автоматично от системата в рамките на 5 работни дни.

Сумите за продажби, реализирани през EasyPay се възстановяват на физическа каса на организатора.