в категория:

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Продажби.
  4. Изберете продажбата, за която ви интересува детайлна информация. Натиснете бутона .

 

В Информация за продажба се съдържат нагледно всички детайли и подробности, свързани с нея към момента на проверка. Ще намерите и конкретна информация за избраните места в зала и допълнителна – отстъпки, ваучери, бележка, както и събраната контактна информация за Клиента.

В категория Поръчка са видими номер с уникален идентификационен код, дата на поръчката и нейния статус.

В категория Събитие са видими конкретната дата, начален час, зала, продължителност, ограничения и статус на представлението по конкретната продажба.

В категория Начин на плащане е видима използваната платежна система или карта. Категорията присъства само при продажба чрез канал Онлайн.

В категорията Канал е видим каналът, чрез който е реализирана конкретната продажба – Онлайн – по име на сайт или Каса – по име на оператор – в зависимост от настройките на организатора.

Не забравяйте, че системата може да оперира с неограничен брой физически или виртуални каси, напълно синхронизирано, като администрира всяка продажба по канал на реализиране – име на сайт, номер на каса, оператор на каса. Научи повече за Канали на закупуване.

В категория Касови плащания са видими издадени бонове по дата, номер, оператор, сума, плащане, състояние на конкретна продажба или информация, че Все още няма издадени бонове.

Категорията присъства само ако има свързан фискален принтер и при продажба чрез канал Каса.

 

 

Възможност

В зависимост от статуса и канала на закупуване, може да видите различни опции за всяка продажба. Научи повече за Канал на закупуване и статус на продажба.

  • Транзакции – проследяване транзакциите по уникалния идентификационен код на конкретната продажба – само при продажба чрез канал Онлайн.
  • Изпрати билет – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията изпраща билета на електронната му поща.
  • Съобщение – в случай, че има предоставен имейл на клиент, опцията позволява да изпратите персонално съобщение само до него.
  • Принтирай билет – принтирате билет/и по конкретната продажба.
  • Редактиране – влизате в режим продажба на каса от където може да направите редакция на местата или друга информация по продажбата. За да завършите редакцията е нужно да натиснете оранжевия бутон Продажба и да завършите операцията. Продажба през канал Онлайн не може да бъде редактирана, освен ако не се анулира, а при постъпило плащане – то се възстанови автоматично след анулиране.
  • Статус – смяна на статуса на продажбата.