в категория:

Това е секцията, чрез която можете да промените състоянието на публичния акаунт от публикуван на скрит и обратно чрез плъзгане на слайдър бутона.

Най-често докато се въведе/редактира информацията в публичния профил на организатора– публичният акаунт е скрит. Достъпен е само за модераторите и администраторите.

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.
  4. Изберете таб Публичен профил.
  5. Раздел Публикуване.

Изберете позиция на слайдър бутона. При промяна на позицията системата ще изпрати отговор „Запазването успешно!“.