в категория:

Това е секцията, чрез която можете да дефинирате различни политики, свързани с дейността на организатора.

Най-често това са правилата за допускане до културни мероприятия и условията, касаещи отложени представления.

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.
  4. Изберете таб Онлайн продажби.
  5. Раздел Политики.

За редактиране натиснете оранжевия бутон Промени.

В нов прозорец се отваря текстов редактор, чрез който можете да копирате и поставите текст от вече съществуващ правилник, както и да редактирате и форматирате текст.

За улеснение в текстовия редактор работят опции за търсене на текст чрез филтър, отделяне на параграф, подчертаване на заглавие, въвеждане на списък, вмъкване на HTML фрагмент или цитат.

След като въведете/редактирате информацията изберете Приключване.

 

Потребителите се съглавяват с вътрешния правилник, при осъществяване на онлайн продажба.