в категория:

Събитията разполагат с различни видове статуси. Възможностите за всяко събитие, ще бъдат различни в зависимост от неговия статус.
Запознайте се добре с особенностите на всеки статус преди да правите промяна на събитие.

Статус Предстоящо

Това са новосъздадени събития, които предстоят да бъдат пуснати в продажба. Те не се показват в публичния профил на организатора. За тях не могат да се правят продажби на каса, но могат да се запазват места.

За събития със статус Предстоящо са налични следните опции:

 • Запазване на места
 • Копиране на линк
 • Пускане в продажба
 • Редактиране
 • Изтриване.

 

Статус В продажба

Това са събития, които се продават онлайн и на каса.

За събития със статус В продажба са налични следните опции:

Ако няма направени продажби:

 • Продажба на каса
 • Продажба онлайн
 • Запазване на места
 • Копиране на линк
 • Сваляне от продажба

Ако има направени продажби:

 • Продажба на каса
 • Продажба онлайн
 • Запазване на места
 • Статистики
 • Копиране на линк
 • Валидиране/проверка на билети
 • Генериране на списък с продадени билети
 • Изпращане на съобщение до публиката. *само до тези, за които има предоставена е-поща.
 • Сваляне от продажба

 

Статус Затворена продажба

Това са събития, които са свалени от продажба. Те могат да се продават на каса, но не се показват в публичния профил на организатора. Могат да бъдат редактирани, само ако няма реализирани продажби.

За събития със статус Затворена продажба са налични следните опции:

Ако няма направени продажби:

 • Копиране на линк
 • Пускане в продажба
 • Отменяне
 • Редактиране

Ако има направени продажби:

 • Продажба на каса
 • Запазване на места
 • Статистики
 • Копиране на линк
 • Валидиране/проверка на билети
 • Генериране на списък с продадени билети
 • Изпращане на съобщение до публиката. *само до тези, за които има предоставена е-поща.
 • Пускане в продажба
 • Отменяне и пренасрочване на нова дата

 

Статус Отменено

Това са събития, които са отменени след като са преминали в статус Затворена продажба. Отменени събития не се показват в публичния профил и за тях не могат да се правят продажби и запазване на места на каса. Отменено събитие не може да бъде върнато в статус В продажба и Затворена продажба.

За събития със статус Отменено са налични следните опции:

Ако няма направени продажби:

 • Копиране на линк
 • Изтриване

Ако има направени продажби:

 • Статистики
 • Копиране на линк
 • Валидиране/проверка на билети
 • Генериране на списък с продадени билети
 • Изпращане на съобщение до публиката. *само до тези, за които има предоставена е-поща.

 

Статус Пренасрочване

Това са събития, за които има обявена нова дата. Пренасроченото събитие създава ново събитие за избрана дата със статус .

За събития със статус Пренасрочване са налични следните опции:

 • Статистики
 • Копиране на линк

Научу повече за пренасрочване на събитие