в категория:

Ентейс позволява да правите продажби на каса при условие, че събитието е в статус В продажба или Затворена продажба.

Блокиране и отблокиране на места под формата на запазване/резервация могат да се правят за събития в статус Предстоящо, В продажба или Затворена продажба.

Научи повече за Статуси на събитие.

Продажба на каса

 1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Програма.
 4. За продажба на места изберете бутона в дясно, за да влезете в режим Продажба на каса.
 5. Изберете с мишката място, което е избрано за продажба.  Изберете последователно, толкова места, колкото искате да продадете, независимо от ценовите групи.
 6. Натиснете Избери в прозореца Избор на място. В прозореца Избор на място можете да изберете типа билет спрямо, Правилата по ценовите политики на организатора, ако има избрана такава за това събитие. Научете повече за Ценови политики. След натискане на Избери системата ще прекалкулира общата стойност на избраните места. Селектираните места са обозначени с бял кръг върху тях .
 7. Броят на избраните места се калкулира в дясната колона на екрана.
 8. Натиснете Продажба.
 9. В прозореца Данни за продажба виждате името на събитието, датата и часа, за които се реализира продажбата на каса. Тук може да се приложи ваучер от предварително дефинираните за организатора. Научете повече за Ваучери. Избраните места са описани, а стойността им – сумирана. Можете да добавите или изберете Клиент от предварително въведена ваша база данни – търсите по име, телефон, е-поща. Можете да оставите Бележка по продажбата.
 10. В зависимост от предпочитанията на Клиента или спрямо вътрешни правила на организатора за Продажба на каса – можете да изберете как да бъдат предоставени билетите: Отделни Билети – Всяко място ще се разпечата на отделен билет; Общи БилетиМестата ще бъдат групирани по редове и сектори.
 11. Натиснете Продажба.
 12. Системата ще изпрати отговор „Резервацията е потвърдена“ с уникален идентификационен код на продажбата.
 13. Натиснете Принтирай за принтиране на избран билет шаблон на каса. Научи повече за добавяне на събитие.
 14. Натиснете Приключи.

При реализиране на продажба чрез канал Онлайн контактната информация на Клиента се изисква от системата. При реализиране на продажба чрез канал Каса – да се събере контактна информация за Клиента е сред приоритетите на оператор каса.

 

Резервация на места на каса

 1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Програма.
 4. За резервация на места – изберете бутона в дясно за да влезете в режим Продажба на каса.
 5. Изберете с мишката място, което е избрано за запазване. Изберете последователно толкова места, колкото искате да резервирате.  Броят на избраните места се калкулира в дясната колона на екрана.
 6. Натиснете жълтия бутон Запази в дясно.
 7. В прозореца Запазване на места може да добавите бележки за текущата резервация и да изберете Символ, който ще се появи върху мястото на скицата след натискане на бутона Запази.
 8. Селектираните места са обозначени с жълт кръг върху тях .

 

Запазване на място

 

Освобождаване на място