в категория:

Това е секцията, чрез която се подават данните за фактуриране към организатора.

Тези данни се използват за издаване на разходни фактури, неразривно свързани с дейността, реализирана между платформата и организатора.

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.
  4. Изберете таб Онлайн продажби.
  5. Раздел Данни за фактуриране

За добавяне или редактиране на данни натиснете Промени.

След като добавите/редактирате информацията натиснете Запази.