в категория:

Страница Баланс предоставя детайлна информация за натрупани средства от онлайн продажби.

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт.
  2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
  3. Под него, в раздел Табло за управление изберете Баланс.

 

Видове портфейли

Ентейс ви дава възможност да приемате онлайн плащания в български левове (BGN) и Евро (EUR). Приходите от онлайн продажби се натрупват във вашия виртуален портфейл в страница Баланс. Приходите могат да бъдат изтеглени, по всяко време, към избрана от вас сметка. Научи повече за Настройки за фактуриране.

 

Транзакции

Страница Баланс дава и детайлна информация за потока на постъпили средства към вас. Може да филтрирате по тип, статус, конкретна дата или период от време.

Транзакциите, които са в сиво(неактивни) ще бъдат осчетоводени и отразени във вашия баланс 7 дни след края на събитието.