в категория:

Архивирането е метод, с който да скрием репертоар от таблото за управление, който вече не се използва. Тази операция е обратима и не влияе нито на създадените събития, нито на генерираните продажби.

 

Архивиране

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт
  2. Отидете на страница Репертоар в офис панела
  3. Изберете репертоар и кликнете на иконата за редактиране
  4. Кликнете бутона  в горния десен ъгъл.

 

Разархивиране

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия Entase акаунт
  2. Отидете на страница Репертоар в офис панела
  3. От менюто с филтри в горния десен ъгъл натиснете бутона и изберете Архивирани за да видите целия архивиран репертоар.
  4. Изберете репертоар и кликнете на иконата за редактиране
  5. Кликнете бутона  в горния десен ъгъл.