in category:

Това е секцията, чрез която се подават данните за изтегляне на събраните суми по баланс от онлайн транзакции.

Тези данни се използват за прехвърляне на натрупаните средства от портфейлите на организатора към неговата банкова сметка.

  1. Make sure you are logged into your Entase account.
  2. Your public profile name is written in the upper left corner.
  3. Under it, in the Administration section, select Settings.
  4. Select the Online Sales tab.
  5. Раздел Начини на изтегляне

За добавяне на нов начини на изтегляне кликнете на оранжевия бутон Добави начини на изтегляне.

След като въведете/редактирате информацията натиснете Добави.